نویسنده = رفیعیان، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 85-110

محمدامین خراسانی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ مجتبی رفیعیان