نویسنده = دیوسالار، یدالله
تعداد مقالات: 1
1. حداقل معیشت در مناطق روستایی استان خوزستان (1388-1358)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-108

منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه؛ یدالله دیوسالار