نویسنده = مریم قاسمی
ارزیابی روستاهای مقصد گردشگری از نظر مولفه های روستای هوشمند(مورد مطالعه: استان قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22059/jrur.2024.370216.1898

زهرا میرزائی رزق آباد؛ مریم قاسمی؛ امید علی خوارزمی


شناسایی پیشران‌ها و سناریوهای مؤثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 314-331

10.22059/jrur.2022.336545.1707

لیدا علیزاده دولت آبادی؛ حمید شایان؛ طاهره صادقلو؛ مریم قاسمی؛ سیدرضا حسین زاده