نویسنده = ورمزیاری، حجت
تعداد مقالات: 4
3. تحلیل انگیزه‌های‌ گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: بخش الموت ‌شرقی)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 644-657

حجت ورمزیاری؛ علی اسدی؛ علیرضا رحیمی؛ داوود فاقعی


4. برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی مطالعة موردی: شهر قزوین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 397-422

حجت ورمزیاری؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ محمدرضا رضوانی