نویسنده = حمید برقی
سنجش پایداری نظام های بهره برداری در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.368800.1889

نسیم حسین زاده سورشجانی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی