نویسنده = کرمی دهکردی، اسماعیل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شبکه دسترسی بافندگان فرش به نخ ابریشمی در نواحی روستایی شهرستان زنجان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 250-263

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی دهکردی


2. چالش‌های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 300-317

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی‌دهکردی؛ حیدر قلی زاده