نویسنده = بذرافشان، جواد
تعداد مقالات: 3
1. عوامل مؤثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 250-269

خدیجه صادقی؛ جواد بذرافشان؛ علی حاجی نژاد؛ مجید یاسوری


3. تحلیل رابطه مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصولات کشاورزی و اثرات آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 346-363

جواد بذرافشان؛ مهرشاد طولابی‌نژاد؛ خدیجه صادقی