کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تأثیرات پروژه‌های صنعتی بر توانمندسازی جوامع محلی (مطالعه موردی: پالایشگاه شازند)

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 470-485

محمود جمعه‌پور؛ غلامرضا کاظمیان؛ معصومه دهقانی