کلیدواژه‌ها = سرمایه‌‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی
تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 613-634

10.22059/jrur.2015.56062

ابراهیم رستگار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی‌؛ حسن‌علی فرجی سبکبار؛ حسن دارابی