نویسنده = شیخ بیگلو، رعنا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت محیط روستاهای گردشگری مطالعة موردی: بخش آسارا- شهرستان کرج

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 433-457

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو