نویسنده = الماسی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل راهبرد های سازگاری کشاورزان با خشکسالی دراستان کرمانشاه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 217-242

هادی الماسی؛ جعفر توکلی؛ پرستو قوچی