نویسنده = پورسعید، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش توانمندی شغلی بر خوداتکایی زنان روستایی شهرستان ایلام

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 554-571

طیبه صیده؛ رویا اشراقی سامانی؛ علیرضا پورسعید