نویسنده = تقی زاده ارمکی، نوابه
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری روستاهای ساحلی مطالعه موردی دهستان دابوی شمالی –بخش مرکزی سرخرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1398

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ فرامرز بریمانی؛ نوابه تقی زاده ارمکی