نویسنده = آقابابایی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمان سیاست‌های توسعه‌ روستایی ایران در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مهدی هوازاده؛ رضا همتی؛ علی شکوری؛ احسان آقابابایی