نویسنده = حجازی، سید رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه‌ای (شهرستان سرباز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

جواد کیخاکهن؛ مرتضی اکبری؛ سید رضا حجازی