نویسنده = صدیقه کیانی سلمی
تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 49-72

سید اسکندر صیدایی؛ صدیقه کیانی سلمی؛ زهرا سلطانی


ارزیابی توان‌های محیطی برای توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: ناحیه چغاخور، شهرستان بروجن)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 91-116

اصغر نوروزی آورگانی؛ سید هدایت الله نوری؛ صدیقه کیانی سلمی