نویسنده = نوربخش‌، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین استراتژی مناسب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان هشترود

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 893-910

محمد اکبرپور؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ محمدرضا رضوانی؛ سیدمرتضی نوربخش‌