کلیدواژه‌ها = محرومیت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت فقر چندبعدی در جوامع روستایی ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 44-61

10.22059/jrur.2021.296661.1449

علی اکبر براتی؛ مصطفی مرادی؛ میلاد ژولیده؛ عیدیه سهرابی ملایوسف