نویسنده = خوبفکر برآبادی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. پیوندهای روستایی- شهری زاهدان و توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)

دوره 3، شماره 9، بهار 1391، صفحه 119-146

حبیب الله خوبفکر برآبادی؛ صلاح الدین قریشی