نویسنده = صالحی فیروزآبادی، گلسا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان‌های کشور طی برنامه چهارم توسعه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1391، صفحه 89-112

محمدعلی فیض پور؛ گلسا صالحی فیروزآبادی