نویسنده = ابراهیمی، مراد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 213-235

جعفر توکلی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ مراد ابراهیمی