نویسنده = سودایی زاده، حمید
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میزان آگاهی های زیست محیطی دانش آموزان روستایی و رابطه آن با آگاهی والدین و مربیان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 777-792

فاطمه ایزدی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید سودایی زاده