نویسنده = حاتمی خانقاهی، توحید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحلیلی شناسه‌های حرارتی جداره‌های خارجی ابنیه بومی روستایی اقلیم کوهپایه‌ای استان مازندران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 310-327

فلورا مختاری؛ توحید حاتمی خانقاهی؛ بهرام گسیلی