نویسنده = زینالی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل میراث فرهنگی خانه‌های تاریخی روستای کزج با رویکرد تفسیری

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 20-33

بهروز افخمی؛ محمد زینالی