درگذشت عضو بین المللی سابق هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های روستایی

با تاسف و تالم، به استحضار مخاطبان فصلنامه پژوهش های روستایی می رساند که خانم پروفسور آنا فیرمینو Professor Ana Firmino استاد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای مدرسه علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه لیسبون پرتغال، که مدتی از اعضای هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش های روستایی بوده و همراهی صمیمانه ای با فصلنامه داشتند، دیروز 14 می 2020 میلادی بدرود حیات گفتند. ایشان بین سال های 2012 تا 2016 ریاست مشترک کمیسیون پایداری سیستم های روستایی در انجمن جغرافیایی بین المللی (IGU) را عهده دار بودند. فصلنامه پژوهش های روستایی این ضایعه را به خانواده و دوستان ایشان تسلیت گفته و برای ایشان آرزوی آمرزش و آرامش دارد.