نویسنده = جعفر یعقوبی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل موثر بر آن در شهرستان طارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399

زهرا عزیزی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


2. بررسی روشهای سازگاری روستاییان با کم آبی در استان خوزستان: کاربرد تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

طاهره زبیدی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه