نویسنده = یعقوبی، جعفر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی روشهای سازگاری روستاییان با کم آبی در استان خوزستان: کاربرد تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

طاهره زبیدی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه


2. بررسی تمایل روستاییان به استفاده از سوخت‌های زیستی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان طارم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 466-481

زهرا عزیزی؛ جعفر یعقوبی؛ مسعود یزدان پناه