نویسنده = پوراکرمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه و مهم‌ترین تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های پیرامونی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 438-453

وحید بارانی پسیان؛ محمد پوراکرمی؛ باقر فتوحی مهربانی؛ سعید پوراکرمی