نویسنده = نوری، سیدهدایت‌الله
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پیشران‌های کلیدی رهیافت روستای خلاق با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 316-329

مهدی راست‌قلم؛ سیداسکندر صیدایی؛ سیدهدایت‌الله نوری