کلیدواژه‌ها = سکونتگاههای روستایی ایران
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر سیاست‌های توسعه روستایی در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 22-35

معصومه امانی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی