موضوعات = اشتغال روستایی
تحلیل توان‌مندی‌های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی مطالعه موردی: روستاهای منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22059/jrur.2024.370721.1903

میثم بندانی؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان