موضوعات = خدمات روستایی
تعداد مقالات: 1
1. چالش‌های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 300-317

الهام احمدی فرد؛ اسماعیل کرمی‌دهکردی؛ حیدر قلی زاده