نویسنده = توکلی، جعفر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل راهبرد های سازگاری کشاورزان با خشکسالی دراستان کرمانشاه

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 217-242

هادی الماسی؛ جعفر توکلی؛ پرستو قوچی


3. سنجش سطح توسعه‌یافتگی اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 213-235

جعفر توکلی؛ علی‌اصغر میرک‌زاده؛ مراد ابراهیمی