نویسنده = دارابی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر سیاستهای توسعه روستایی در برنامه پنج ساله ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

فرهاد عزیزپور؛ معصومه امانی؛ اصغر طهماسبی؛ حسن افراخته؛ حسن دارابی


2. تبیین انگیزه‌‌های مهاجران بین‌المللی از ارسال سرمایه‌‌های مالی با استفاده از نظریة بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 613-634

ابراهیم رستگار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی‌؛ حسن‌علی فرجی سبکبار؛ حسن دارابی