نویسنده = چوبچیان، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل موانع توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر از دیدگاه کشاورزان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 308-323

مهناز قربان نژاد؛ شهلا چوبچیان؛ همایون فرهادیان