نویسنده = مهدی طالب
تعداد مقالات: 4
3. پیامدهای تداوم حضور واسطه‌های خریدار شیر در نواحی روستایی (مطالعة موردی: روستای شیشه، شهرستان اهر)

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 111-135

مهدی طالب؛ محمدرضا محمدی؛ پیمان پوررجب میاندوآب


4. آموزه‌هایی از روند مشارکت روستایی در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389

مهدی طالب؛ زهره نجفی اصل