کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل علّی عوامل مؤثر بر رکود دامداری سنتی در جوامع محلی (مورد مطالعه: مراتع قشلاقی ندوشن یزد)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 140-155

10.22059/jrur.2021.308771.1546

علی بمان میرجلیلی؛ قدرت اله حیدری؛ ناصر باغستانی میبدی؛ شفق رستگار


8. آموزه‌هایی از روند مشارکت روستایی در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1389

مهدی طالب؛ زهره نجفی اصل