موضوعات = صنایع روستایی
بررسی مشکلات گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان فریدن

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 360-375

10.22059/jrur.2018.237695.1138

جمشید اقبالی؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


تحلیل کیفی چالش‌های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم‌افزار NVivo)

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 483-514

10.22059/jrur.2015.56058

خدیجه مرادی قزلی؛ حسین آگهی؛ کیومرث زرافشانی؛ عبدالحمید پاپ زن