موضوعات = صنایع روستایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشکلات گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان فریدن

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 360-375

10.22059/jrur.2018.237695.1138

جمشید اقبالی؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. تحلیل کیفی چالش‌های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم‌افزار NVivo)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 483-514

10.22059/jrur.2015.56058

خدیجه مرادی قزلی؛ حسین آگهی؛ کیومرث زرافشانی؛ عبدالحمید پاپ زن