کلیدواژه‌ها = جوامع روستایی
واکاوی آثار اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 734-749

10.22059/jrur.2022.342833.1743

یدالله رجبلو؛ امین محمدی استادکلایه؛ ناصر بیات؛ بهاره بهمنش


ارزیابی سطوح معیشت پایدار جوامع روستایی (موردمطالعه: منطقه گردشگری اورامانات)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 332-347

10.22059/jrur.2022.333541.1695

صحرا محمدی مهر؛ سعید کریمی؛ سید مهدی حسینی


سنجش و ارزیابی ابعاد مؤثر بر ارتقاء تاب‌‏آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی (موردمطالعه: شهرستان سبزوار)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 630-645

10.22059/jrur.2020.293441.1427

رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ مهدی قربانی؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی