دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عوامل موثر در استفاده از پسماند کلش برنج در مزرعه به عنوان خوراک دام در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

10.22059/jrur.2021.327174.1656

ژیلا وطنخواه؛ محمد رضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


تحلیل هزینه‏ کرد وام ‏های کسب‏ وکار خرد در توسعه اشتغال روستایی؛ کاربست مدل رگرسیون لجستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.328164.1660

حجت ورمزیاری؛ محمد آصف شایق؛ محمدعلی امیری میجان؛ خلیل کلانتری


تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه متخصصین مراکز کشاورزی شهرستان دشتستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.331681.1686

فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری


امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333184.1693

عباس عبدشاهی؛ فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات


تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه گنج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jrur.2022.329903.1670

فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز


تحلیل عوامل موثر رقابت‌پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی(مطالعه موردی: دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22059/jrur.2022.329532.1678

مهدی رمضان زاده لسبویی؛ سوده فاضلی ثانی؛ محمود حسن پور


تحلیل سازه‌های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی مردم در پروژه‌های بنیاد برکت (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان سروآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22059/jrur.2022.339457.1725

حسین دانش مهر؛ ریزان شعبانی


الزامات بکارگیری فناوری های نوین دیجیتال در راستای بهبود معیشت پایدار کشاورزان (مورد مطالعه: استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22059/jrur.2022.338600.1719

میلاد بخارایی نیا؛ محمدصادق صبوری؛ سید مهدی میردامادی


بررسی مولفه‌های موثر در ایجاد پایداری در معماری روستایی (نمونه موردی: روستای ارمیان میامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22059/jrur.2022.338677.1720

ساجده خراباتی؛ آوا نیک مرد


بررسی رابطه ناپایداری منابع آب کشاورزی و توسعه روستایی در دشت رفسنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22059/jrur.2022.342013.1736

سعید صالحیان؛ مصطفی کدخدایی؛ محمد تقی رضویان؛ رحمت اله منشی زاده


طراحی محیط و منظر پیراشهری با بهره‌گیری از شاخص اکولوژیک مبتنی بر داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: منظر حاشیه شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jrur.2022.309659.1556

امیر هوشنگ احسانی؛ زهرا حسین آبادی


واکاوی اثرات اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جوامع روستایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jrur.2022.342833.1743

یدالله رجبلو؛ امین محمدی استادکلایه؛ ناصر بیات؛ بهاره بهمنش


جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی اقتصادی در سطح نواحی روستایی (مورد پژوهش: روستاهای شهرستان تربت‌حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jrur.2022.343590.1747

خدیجه صادقی؛ علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ مجید یاسوری


تحلیل و ارزیابی شاخص امنیت آب (WSI) در حوزه آبخیز دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jrur.2022.340867.1730

مریم یزدان پرست؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ رضا کراچیان


تحلیل چرایی عدم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران: کاربرد روش تئوری بنیانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jrur.2022.341924.1734

یاسر محمدی؛ مهران عزیزی


تحلیلی پیرامون عوامل پیش برنده تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.338039.1717

نسرین فرجی درخانه؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


تحلیل تاب آوری معیشت درخانوارهای روستایی(مورد شناسی دهستان باش قلعه شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.339446.1726

ایوب امانی کلاریجانی؛ ارسطو یاری حصار


تحلیل فضایی - زمانی مهاجرت‌های معکوس(شهر به روستا) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.342289.1739

محمد رضا رضوانی؛ بهمن طهماسی؛ فاطمه جمشیدی


شناسایی مولفه‌های موثر در برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی (مورد مطالعه: منطقه 9 آمایش ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.343433.1744

ثریا عزیزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ حسین صادقی صقدل


جهان جدید: تجربه زیسته فعالان بخش کشاورزی از بحران پاندمی کوید 19- موردی: شهرستان چرداول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.344215.1749

معصومه جمشیدی؛ علیرضا جمشیدی


کاربست آینده‌نگاری در مدیریت پایدار منابع آب بخش کشاورزی حوضه کرخه‌علیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.346569.1762

فاطمه سپهوند؛ کریم نادری؛ سعید غلامرضایی؛ مسعود بیژنی