دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در جوامع روستایی استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.22059/jrur.2022.333184.1693

عباس عبدشاهی؛ فرشاد رزم آور؛ مسلم سواری؛ پرویز بیات


تحلیل فضایی - زمانی مهاجرت‌های معکوس(شهر به روستا) در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1401

10.22059/jrur.2022.342289.1739

محمد رضا رضوانی؛ بهمن طهماسی؛ فاطمه جمشیدی


عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان باغملک برای حفاظت از آب در بخش خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jrur.2023.351630.1798

مسلم سواری؛ آمنه سواری ممبنی؛ حامد ایزدی


ارزیابی آسیب پذیری معیشتی کشاورزان نسبت به سیل (مطالعه موردی: استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92914

سمیرا احمدی؛ رضوان قنبری موحد؛ مهدی رحیمیان


تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92918

مهرداد فرشیدی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92920

معصومه قربانی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


امکان‌سنجی تغییر کشت از برنج به لوبیا، راهکاری جهت توسعه بخش کشاورزی- روستایی در شرایط بحران خشکسالی (مورد منطقه لنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92921

فرزانه محمدحسینی؛ مهدی نوری پور؛ مصطفی احمدوند


بررسی اثرات کیفیت محیطی بر رضایت‌مندی و وفاداری در گردشگری روستایی مورد: شهرستان ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93508

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو؛ حمیده حاتمی


مرور نظام مند پژوهش های توسعه گردشگری هوشمند در نواحی روستایی (سالهای 2000 تا 2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93510

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حسین زینتی فخرآباد


گونه‌شناسی کالبدی خانه‌های بافت تاریخی روستای گردشگری سیف‌آباد بالایی (قدیم) شهرستان کازرون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22059/jrur.2023.341927.1735

مصطفی آریان کیا؛ کرامت الله زیاری


نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی؛ (مورد مطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22059/jrur.2023.349763.1781

محمدرضا غلامی شکارسرایی؛ سینا علمی؛ هادی نوری


تحلیل و ارزیابی وضعیت زیست‌پذیری روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: ناحیه اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402

10.22059/jrur.2023.356053.1823

اشکان شفیعی؛ سهیلا باختر؛ آئیژ عزمی


بررسی تاثیر استقرار شهرک صنعتی بر توسعه روستاها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.348030.1770

ناهید ابری اوغانی؛ سید احمد فیروزآبادی؛ مجید رادفر


تحلیل شبکه روابط سکونتگاه‌های روستایی دهستان جیرده، بخش مرکزی شهرستان شفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.355177.1822

سیده راضیه سیده راضیه میرنیکان؛ مهدی حسام؛ مجید یاسوری


تغییرات اقلیمی و کشاورزی در شهرستان نجف‌آباد: ارزیابی تأثیرات و استراتژی‌های سازگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.355890.1830

حمزه رحیمی؛ علیرضا صادقی نیا


تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرستان ملارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.359167.1835

سمیه عزیزی


بررسی تأثیر دارایی‌ها بر پایداری معیشت زنان روستایی در شهرستان گچساران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.361315.1852

سارا جلیلیان؛ سید امیر حسین گرکانی؛ سجاد امیری؛ معصومه قربانی


ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.354870.1817

حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین کردلو؛ مریم کریمی


A Rural Development Perspective on the Use of Children in Ghana’s Cocoa Farms Child Labour in Ghana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.357894.1831

Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Nana Kwame Baah Frimpong؛ John-Eudes Andivi Bakang؛ Jafaru Zuwairatu؛ Issahaku Sumaya؛ Ebenezer Osei Jones؛ Rashid Abdul Boduwah


الگوی فضایی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.364059.1866

خلیل مهرزاد؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین