نویسنده = مهدی قربانی
تحلیل و ارزیابی شاخص امنیت آب (WSI) در حوزه آبخیز دشت نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22059/jrur.2022.340867.1730

مریم یزدان پرست؛ مهدی قربانی؛ علی سلاجقه؛ رضا کراچیان


تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص‌های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان قلعه گنج)

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 408-419

10.22059/jrur.2022.329903.1670

فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز