نویسنده = مهدی قربانی
تعداد مقالات: 8
6. ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذی‌نفعان محلی درراستای توانمندسازی جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای بزیجان، شهرستان محلات، استان مرکزی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 406-421

مهدی قربانی؛ غلام‌رضا هادربادی؛ فریبا ابراهیمی آذرخران؛ عادله خاور