موضوعات = آینده روستایی
آینده‌پژوهی مقصدهای گردشگری روستایی، عنصر کلیدی در توسعه پایدار گردشگری استان یزد (مورد مطالعه: روستایی سریزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22059/jrur.2024.360580.1843

حمید ضرغام بروجنی؛ محمدرضا اسدی زارچ


آینده پژوهی پیامدهای انتقال آب چاه‌های عمیق تایباد به سنگ معدن سنگان خواف بر نواحی روستایی شهرستان تایباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.369453.1896

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ فاطمه نعمتی


راهکارهای توسعه کشت گیاهان دارویی در استان لرستان با رویکرد آینده نگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22059/jrur.2024.371214.1909

شهرام پیرزادی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ فاطمه سپهوند


اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه کشت محصولات گرمسیری در روستاهای جنوب شرق کشور با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 694-711

10.22059/jrur.2023.350196.1782

سهیلا جشاری؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ ابراهیم مرادی


تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تأمین آب جهت خودکفایی گندم تا افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 78-91

10.22059/jrur.2018.246929.1191

سیدعلی اکبر عظیمی دزفولی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ قدیر نظامی پور؛ اوا هایدج؛ بیژن نظری؛ مهدی کاظم نژاد؛ منوچهر فرج زاده؛ هدایت فهمی