دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل ظرفیت های توسعه کارآفرینی تعاونی های روستایی )مورد مطالعه: شهرستان شاهین شهر(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.22059/jrur.2022.337792.1715

ناصر نصیری خوزانی؛ محمد رضا رضوانی؛ علی رضا دربان آستانه


عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان باغملک برای حفاظت از آب در بخش خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22059/jrur.2023.351630.1798

مسلم سواری؛ آمنه سواری ممبنی؛ حامد ایزدی


تبیین اثرات مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92918

مهرداد فرشیدی؛ محمد رضا رضوانی؛ سیدعلی بدری


مرور نظام مند تحلیل چارچوب یکپارچه مدیریت محلی در روستاهای پیراشهری (سالهای 2010-2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92920

معصومه قربانی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی


امکان‌سنجی تغییر کشت از برنج به لوبیا، راهکاری جهت توسعه بخش کشاورزی- روستایی در شرایط بحران خشکسالی (مورد منطقه لنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1402

10.22059/jrur.2023.92921

فرزانه محمدحسینی؛ مهدی نوری پور؛ مصطفی احمدوند


بررسی اثرات کیفیت محیطی بر رضایت‌مندی و وفاداری در گردشگری روستایی مورد: شهرستان ایذه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93508

سعید رضا اکبریان؛ رعنا شیخ بیگلو؛ حمیده حاتمی


مرور نظام مند پژوهش های توسعه گردشگری هوشمند در نواحی روستایی (سالهای 2000 تا 2022)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

10.22059/jrur.2023.93510

محمد رضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ مجتبی قدیری معصوم؛ حسین زینتی فخرآباد


تغییرات اقلیمی و کشاورزی در شهرستان نجف‌آباد: ارزیابی تأثیرات و استراتژی‌های سازگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.355890.1830

حمزه رحیمی؛ علیرضا صادقی نیا


تحلیل شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرستان ملارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22059/jrur.2023.359167.1835

سمیه عزیزی


ارائه مدل پارادایمی عوامل مؤثر در سبک زندگی زنان روستایی جهت مشارکت در فعالیت‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.354870.1817

حسین علی محمدی؛ جواد ادبی فیروزجاه؛ حسین کردلو؛ مریم کریمی


A Rural Development Perspective on the Use of Children in Ghana’s Cocoa Farms Child Labour in Ghana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.357894.1831

Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Nana Kwame Baah Frimpong؛ John-Eudes Andivi Bakang؛ Jafaru Zuwairatu؛ Issahaku Sumaya؛ Ebenezer Osei Jones؛ Rashid Abdul Boduwah


الگوی فضایی میزان تاب آوری کالبدی سکونتگاه های روستایی شهرستان املش در برابر زمین لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1402

10.22059/jrur.2023.364059.1866

خلیل مهرزاد؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


تحلیل و سنجش موانع موثر بر تحقق پایداری گردشگری روستایی(مطالعه موردی: دهستان اورامان شهرستان سروآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.327697.1820

سعدی محمدی؛ فرزاد ویسی؛ بیان عبدالهی


اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه محصولات گرمسیری در روستاهای جنوب شرق کشور با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.350196.1782

سهیلا جشاری؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ ابراهیم مرادی


مهاجرت معکوس، علل و پیامدها(مطالعه موردی روستای مهرآباد شهرستان اردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.357730.1829

حمیرا محمدرشیدی؛ تهمینه دانیالی؛ بتول باهک


تحلیل عوامل موثر بر سلامت اجتماعی سالمندان در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.360362.1840

مهدی چراغی؛ صدیقه مظفری قره بلاغ؛ زینب باقری


تبیین الگوهای مسکن بومی و رتبه بندی آنها بر مبنای پایداری(مورد مطالعه: روستای رویین خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.360707.1845

سارا دادپور؛ اسلام کرمی؛ مریم مهری


تحلیل نقشه دانش تاب‌آوری معیشتی مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از VOSviewer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361233.1851

توران عرب مختاری؛ پگاه مریدسادات؛ مرتضی توکلی؛ ناصر رضائی


شناسایی مولفه‌های کالبدی-فضایی بافت روستاهای با ارزش بومی مبتنی بر توسعه گردشگری نمونه موردی: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361629.1855

جمال الدین مهدی نژاد؛ علی شرقی؛ فائزه اسدپور


شناسایی و تحلیل ذی‌ربطان در امنیت‌زیستی مزارع آبزی‌پروری در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.361882.1856

امیرحسین علی بیگی


سنجش آثار کیفیت خدمات سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بر رضایتمندی صاحبان مشاغل خانگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.362741.1858

مهرناز توحیدی مقدم؛ سیده فاطمه امامی؛ مجید یاسوری


مطالعات خانه‌های دوم در ایران: مروری سیستماتیک بر وضعیت ساختاری و محتوایی مقاله‌های علمی- پژوهشی و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.363197.1860

مریم قربان پور؛ رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور


Farmers’ Perception and Profitability of Pasture Establishment: Evidence from Ashanti Region, Ghana

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.364135.1867

Fred Nimoh؛ Foster Ayim؛ Mervlyn Lois Kukuaa Turkson؛ Enoch Kwame Tham-Agyekum؛ Kwaku Amoako Appiah


نگرش جوامع محلی نسبت به اثربخشی اجتماعی- اقتصادی اقدامات احیائی و مشارکت در احیای دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.365099.1870

یونس علائی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ اسماعیل شیدای کرکج


ارائه مدلی برای شبیه سازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی (مورد مطالعه: مجموعه روستاهای ده بالا شهرستان تفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jrur.2023.365392.1871

حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی


آینده‌پژوهی مقصدهای گردشگری روستایی، عنصر کلیدی در توسعه پایدار گردشگری استان یزد (مورد مطالعه: روستایی سریزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1402

10.22059/jrur.2024.360580.1843

حمید ضرغام بروجنی؛ محمدرضا اسدی زارچ


تحلیل نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی شهرستان صومعه‌سرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.367215.1882

محمد صادق زارع؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قریشی


واکاوی نقش گردشگری در بازساخت نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22059/jrur.2024.366442.1873

طاهره صادقلو؛ سودابه احمدی؛ حمید شایان