کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
ارزیابی رابطه کشاورزی پایدار و توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 688-703

سید هدایت الله نوری؛ عباس امینی؛ حمزه رحیمی


سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه‌شده: شهرستان جوانرود)

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 486-503

علی شمس‌الدینی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی


نقش شهرهای کوچک در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامون (مورد مطالعاتی: بخش رونیز- شهرستان استهبان)

دوره 4، شماره 4، دی 1392، صفحه 881-900

10.22059/jrur.2013.50424

سعید رضا اکبریان رونیزی؛ مرتضی محمدپورجابری؛ فرخنده سپهوند


کاستی‌های نظری برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران

دوره 3، شماره 12، اسفند 1391، صفحه 7-30

10.22059/jrur.2013.30230

محمدجواد زاهدی؛ غلامرضا غفاری؛ عادل ابراهیمی لویه


بررسی توانمندی روان‌شناختی اعضای تعاونی‌های تولید روستایی استان فارس

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 1-20

10.22059/jrur.2012.25095

حمیده قیصری؛ منصور شاه ولی؛ کوروش رضایی مقدم


تعارض روستاگریزی جوانان با روند توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان دیزمار غربی شهرستان جلفا)

دوره 3، شماره 10، شهریور 1391، صفحه 97-117

10.22059/jrur.2012.25099

مجتبی قدیری معصوم؛ حبیبه یوسفی؛ محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد خلیلی


رتبه‌بندی زمینه‌های توسعه گردشگری در نواحی روستایی، با استفاده از تاپسیس خاکستری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان ورزقان)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 1-24

10.22059/jrur.2012.24722

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ حسین کریم زاده


واکاوی و تبیین تأثیر خشکسالی بر مناطق روستایی شهرستان زنجان (مطالعه موردی: روستای حاج‌آرش)

دوره 1، شماره 3، اسفند 1389، صفحه 109-130

روح‌اله رضایی؛ سیدمحمود حسینی؛ امید شریفی