نویسنده = قربانی پیرعلیدهی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 183-207

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرزاد جلیلیان