اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1542
تعداد پذیرش 284
تعداد عدم پذیرش 750

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 454
تعداد مشاهده مقاله 763091
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 655348
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 1025 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1002 روز
درصد پذیرش 18 %