اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1528
تعداد پذیرش 280
تعداد عدم پذیرش 739

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 446
تعداد مشاهده مقاله 749570
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 645349
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 1036 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1032 روز
درصد پذیرش 18 %