اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1466
تعداد پذیرش 266
تعداد عدم پذیرش 699

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 439
تعداد مشاهده مقاله 712325
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 618828
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1082 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1040 روز
درصد پذیرش 18 %