اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1852
تعداد پذیرش 433
تعداد عدم پذیرش 891

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 598
تعداد مشاهده مقاله 1144370
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 933429
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 732 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 701 روز
درصد پذیرش 23 %