اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1784
تعداد پذیرش 393
تعداد عدم پذیرش 867

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 559
تعداد مشاهده مقاله 977881
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 780819
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 791 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 67 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 750 روز
درصد پذیرش 22 %