اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1586
تعداد پذیرش 302
تعداد عدم پذیرش 764

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 476
تعداد مشاهده مقاله 797659
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 683075
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 973 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 940 روز
درصد پذیرش 19 %