اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1723
تعداد پذیرش 354
تعداد عدم پذیرش 838

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 523
تعداد مشاهده مقاله 924517
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 742638
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 858 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 821 روز
درصد پذیرش 21 %