اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1694
تعداد پذیرش 351
تعداد عدم پذیرش 824

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 517
تعداد مشاهده مقاله 885770
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 728995
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 864 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 60 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1485 روز
درصد پذیرش 21 %