اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1371
تعداد پذیرش 210
تعداد عدم پذیرش 638

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 384
تعداد مشاهده مقاله 668870
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 587967
آمار میانگین زمان داوری
زمان پذیرش 169 روز
زمان عدم پذیرش 130 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 12.64 %