اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1404
تعداد پذیرش 235
تعداد عدم پذیرش 652

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 407
تعداد مشاهده مقاله 681948
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 599625
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1168 روز
درصد پذیرش 17 %