اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1438
تعداد پذیرش 248
تعداد عدم پذیرش 681

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 421
تعداد مشاهده مقاله 696322
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 609844
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 1147 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1110 روز
درصد پذیرش 17 %