اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1570
تعداد پذیرش 296
تعداد عدم پذیرش 756

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 468
تعداد مشاهده مقاله 777655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 671278
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 990 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 960 روز
درصد پذیرش 19 %