اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1638
تعداد پذیرش 330
تعداد عدم پذیرش 794

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 497
تعداد مشاهده مقاله 832757
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 700848
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 906 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 866 روز
درصد پذیرش 20 %