داوران

{reviewlist}

اسامی داوران مجله به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام

نام خانوادگی

سازمان متبوع

رتبه علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

سازمان متبوع

رتبه علمی

1

رشید

احمدی فر

دانشگاه کردستان

استادیار

39

علی

شکوری

دانشگاه تهران

دانشیار

2

مصطفی

احمدوند

دانشگاه شهرکرد

دانشیار

3

عبدالرضا رکن الدین

افتخاری

دانشگاه تربیت مدرس

استاد

40

طاهره

صادقلو

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

4

محسن

آقایاری هیر

دانشگاه تبریز

استادیار

41

صادق

صالحی

دانشگاه مازندران

استادیار

5

سعید رضا

اکبریان

دانشگاه شیراز

استادیار

42

مصطفی

طالشی

دانشگاه پیام نور

استاد

6

کریستوفر

برایانت

دانشگاه یورم کانادا

استاد

7

ناصر

بیات

دانشگاه علوم انتظامی

استادیار

43

قهرمان

عبدلی

دانشگاه تهران

استاد

8

حمید

شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

44

ناصر

علیقلی زاده فیروزجایی

دانشگاه مازندران

استادیار

9

سعید

بازگیر

دانشگاه تهران

استادیار

45

غلامرضا

غفاری

دانشگاه تهران

دانشیار

10

سید علی

بدری

دانشگاه تهران

دانشیار

46

منصور

غنیان

دانشگاه منابع طبیعی رامین

دانشیار

11

خدیجه

بوذرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

47

غریب

فاضل نیا

دانشگاه شیراز

دانشیار

12

ابوذر

پایدار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استادیار

48

حسنعلی

فرجی سبکبار

دانشگاه تهران

دانشیار

13

مجید

پریشان

دانشگاه پیام نور

استادیار

49

زهرا

فرضی زاده

دانشگاه تهران

استادیار

14

سید احمدرضا

پیش بین

دانشگاه تهران

استادیار

50

آنا

فیرمینو

دانشگاه لبسبون

استاد

15

مهدی

پورطاهری

دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

51

سید احمد

فیروزآبادی

دانشگاه تهران

دانشیار

16

محمدحسن

ضیاتوانا

دانشگاه شهیدبهشتی

استاد

52

قدیر

فیروزنیا

دانشگاه پیام نور

دانشیار

17

جعفر

توکلی

دانشگاه رازی کرمانشاه

استادیار

53

امیرحسین

علی بیگی

دانشگاه رازی کرمانشاه

استادیار

18

مرتضی

توکلی

دانشگاه تربی مدرس

دانشیار

54

مجتبی

قدیری معصوم

دانشگاه تهران

استاد

19

سعید

جعفری مقدم

دانشگاه تهران

استادیار

55

مهدی

قربانی

دانشگاه تهران

استادیار

20

محمود

جمعه پور

دانشگاه علامه طباطبایی

استاد

56

بهروز

قرنی آرانی

دانشگاه پیام نور

استادیار

21

محمد

چیذری

دانشگاه تربیت مدرس

استاد

57

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار

22

شهلا

چوبچیان

دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

58

مهدی

کرمی دهکردی

دانشگاه شهرکرد

استادیار

23

مهدی

حسام

دانشگاه گیلان

استادیار

59

علی اکبر

کریمیان

دانشگاه یزد

دانشیار

24

فضیله

خانی

دانشگاه تهران

دانشیار

60

خلیل

کلانتری

دانشگاه تهران

استاد

25

محمدامین

خراسانی

دانشگاه تهران

استادیار

61

دو چول

کیم

دانشگاه ملی هنگ کنگ

استاد

26

رضا

خسروبیگی برچلویی

دانشگاه حکیم سبزواری

استادیار

62

علی

گلی

دانشگاه شیراز

دانشیار

27

علیرضا

دربان آستانه

دانشگاه تهران

استادیار

63

فیلیپ

مادلاین

دانشگاه کان

استاد

28

وحید

ریاحی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

64

امین

محمدی استادکلایه

دانشگاه گنبدکاووس

استادیار

29

ولی اله

رستمعلی زاده

موسسه مطالعات جمعیتی

استادیار

65

ژان مارک

موریسو

دانشگاه کان

استاد

30

سید حسن

رضوی

موسسه پژوهش های برنامه ریزی کشاورزی

استادیار

66

علی‏ اصغر

میرک زاده

دانشگاه رازی کرمانشاه

استادیار

31

محمدرضا

رضوانی

دانشگاه تهران

استاد

67

محمود رضا

میرلطفی

دانشگاه زابل

دانشیار

32

مهدی

رمضان زاده لسبویی

دانشگاه مازندران

استادیار

68

سید حسن

مطیعی لنگرودی

دانشگاه تهران

استاد

33

کیومرث

زرافشانی

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشیار

69

حسین

منصوریان

دانشگاه تهران

استادیار

34

حمدا...

سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

70

داوود

مهدوی

دانشگاه پیام نور

استادیار

35

محسن

سرتیپی پور

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

71

فرشاد

مومنی

دانشگاه علامه طباطبایی

استاد

36

منصور

شاه ولی

دانشگاه شیراز

استاد

72

عبدالحمید

نظری

دانشگاه پیام نور

استادیار

37

داود

شیخی

دانشگاه پیام نور

استادیار

73

ولی اله

نظری

دانشگاه فرهنگیان

استادیار

38

حسین

شعبانعلی فمی

دانشگاه تهران

دانشیار

74

امیر

نعیمی

دانشگاه زنجان

استادیار

 39

 علی

 احمدی

دانشگاه امام صادق (ع)

 استادیار

75

فرزاد

ویسی

دانشگاه پیام نور

استادیار