نویسنده = فریدون زاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌یابی هنجار شکل‌یابی مسکن روستایی اقلیم سرد و کوهستانی استان اردبیل

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 662-675

حسن فریدون زاده؛ محسن سرتیپی پور؛ بهرام صالح صدقپور؛ ناصر براتی