نویسنده = عباسی‌شوازی، محمدجلال
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تحلیل الگوی فضایی سکونت‌گزینی مهاجران خارجی در فضای روستایی و شهری ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 728-739

یاشار ذکـی؛ سید عباس احمدی؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ زهرا ادیب نیا