کلیدواژه‌ها = پیوندهای روستایی شهری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی جمیعت شاغل شناور روستایی در مناطق شهری کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 621-634

حسین منصوریان؛ محمدرضا رضوانی؛ سیما سعدی